Kết nối mô, tạo đàn hồi da.
Giúp da mềm, sáng mịn.