Kích thích tái tạo tế bào mới.
Giúp sẹo mềm và trơn láng.